Vellykket it-outsourcing er en konkurrencefordel

September 22, 2011

Evnen til at udnytte it-outsourcing er blevet en konkurrencefaktor i langt de fleste industrier. For at få et mere nuanceret billede af drivkræfter, holdninger og forventninger til outsourcing har NNIT i samarbejde med konsulentvirksomheden Trellis gennemført en undersøgelse blandt en række danske virksomheder. Læs her de første resultater af undersøgelsen.

De organisationer, som ønsker at vinde markedsandele, optimere it-infrastrukturen, få succes på nye markeder, udnytte nye teknologier og udvikle produkter på mere effektive måder, vil have en stor gavn af at mestre it-outsourcing.

Organisatorisk modenhed i outsourcing
Blandt de bemærkelsesværdige resultater af undersøgelsen, er der ét, der fortjener særlig opmærksomhed: virksomhederne, der outsourcer, er begyndt at inkludere deres egen organisatoriske egnethed som et fokusområde for outsourcing. Det handler ikke længere kun om it-leverandøren. Tendensen er nu, at virksomhederne i højere grad vurderer deres egne evner og miljøer for at opnå bedre resultater i it-outsourcing. Det siger noget om, at it-outsourcing som disciplin er ved at modne, og at virksomhederne har en øget forståelse for mulighederne i en veltilrettelagt og strategisk funderet it-outsourcing. Den tendens understøttes af at hele 69,9 % af respondenterne fortæller, at it-outsourcing er støttet af topledelsen og 56, 5 % siger at deres organisation har en klar it-outsourcing strategi.

Den komplekse dynamik, der er involveret i en vellykket it-outsourcing medfører, at virksomhederne skal have en robust portefølje af kompetencer, de sandsynligvis ikke tidligere har haft behov for at udvikle. Men hvordan man udnyttelser eksterne teknologier og ressourcer til at levere på forretningsstrategier er fortsat et uudforsket område for de fleste virksomheder. Ofte er organisationerne ikke parate til at styre, måle, evaluere, justere og skala på en måde, der virkelig skaber value for money.

Den udfordring forøges af, at teknologien hele tiden udvikler sig og tilbyder nye muligheder, der kræver indsigt og forvaltning. Det er en uholdbar situation for de fleste organisationer. Og hvis de organisatoriske behov og kompleksiteten skal imødekommes kræver det behændig prioritering og en veludviklet evne til at udnytte de eksterne teknologier og ressourcer. Kun ad den vej kan virksomhederne opnå fremgang.

Et par af resultaterne
• Fokus skifter til også at omfatte organisatorisk parathed på it-outsourcing sponsor
• Der er et stort fokus på omkostninger uden et stærkt greb om værdi og resultater
• Af de fem strategiske initiativer, som respondenterne siger, ville levere mest værdi for deres it-outsourcing indsats, er der kun én “teknisk” løsning, nemlig Cloud: alle andre retter sig mod organisatoriske og ledelsesmæssige områder som strategi, kommunikation, færdigheder og inddragelse af øverste ledelse
• 64 % af deltagerne erklærer, at de er villige til at investere for at opnå bedre resultater i it-outsourcing
• Ingen af de deltagende virksomheder blev motiveret af et ønske om at spare tid. Men mange af dem accelererede deres investeringer i it-outsourcing efter at have opnået en betydelig tidsbesparelse.

Hør mere om undersøgelsens resultater
Læs mere om disse og mange andre interessante resultater, når vi om kort tid en rapport med flere resultater og analyser af undersøgelsen. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen eller ønsker at diskutere perspektiverne for outsourcing, er du velkommen til at kontakte Karsten Fogh Ho-Lanng, NNIT på +45 3079 2379.


.